Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden

Voorverkoop Reünie Dancing de Zon Goor [Websale.nl BV]

Privacy
Websale.nl BV respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze site verstrekt. Websale.nl BV gebruikt uw gegevens alléén voor de afhandeling van de transactie waarvoor u uw gegevens verstrekt. Voor verzending van de tickets naar uw (huis)adres, en om eventueel contact met u op te nemen, moet u het bestelformulier zo volledig mogelijk invullen en met name de verplichte velden. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor derden. Het kan zijn dat we uw email adres gebruiken voor verdere informatie omtrent reünie dancing de Zon Goor.

Site(s)
De website www.dancingdezongoor.nl wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich dus tussentijds wijzigingen voordoen in het aanbieden van kaarten. Indien u tickets bestelt voor Reünie dancing de Zon Goor  2014 dat inmiddels is uitverkocht of afgelast, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

Aanvragen


Betaling
Nadat u de kaarten besteld en tevens betaald hebt via I-Deal ontvangt u automatisch een email met de status van uw bestelling, uw ordernummer en de online ticket(s). 

Evenement
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te verplaatsen, uit te stellen of geheel te annuleren. Indien het evenement wordt afgelast en/of verplaatst, blijven uw tickets geldig voor de nieuwe datum. In geval van annulering kunt u zich voor eventuele restitutie wenden tot Websale.nl bv. Deze zal uitsluitend op verzoek het toegangsgeld, met inhouding van de reserveringskosten, restitueren.

Nadere bepalingen
 

Websale.nl bv behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door Websale.nl bv document of een per e-mail verstrekte unieke barcode. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij u. Een ticket geeft toegang tot het bijwonen van Reünie dancing de Zon Goor 2014 aan een persoon. Alleen via websale.nl bv bestelde tickets zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door Websale.nl  worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag.

Het is niet toegestaan om kaarten door te verkopen met als doel hier winst uit te halen. Bij constatering worden deze kaartnummers geweigerd bij de entree zonder resitutie. Websale.nl BV mag het er voor houden dat degene die de tickets als eerste toont bij aanvang van de Reünie dancing de Zon goor de rechthebbende op toegang daarvoor is. Bestelde, betaalde en geleverde tickets kunnen niet teruggenomen worden. 
 

Powered By Websale
dancingdezongoor © 2022